Công - dụng cụ sữa chữa

Bình hứng dầu YQY-OLD-2 (Red-Blue-Grey)

5,000,000 

Công - dụng cụ sữa chữa

Bộ máy mài hơi chà săm lốp xe YQY-GTS-1

350,000 

Công - dụng cụ sữa chữa

Cảo lò xo phuộc YQY-SC-01

5,000,000 

Công - dụng cụ sữa chữa

Cẩu móc động cơ

7,500,000 

Công - dụng cụ sữa chữa

Con đội quay tay

Công - dụng cụ sữa chữa

Máy cân bằng động bánh xe YQY-WB01

40,000,000 

Công - dụng cụ sữa chữa

Máy đo áp suất lốp xe

150,000